Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 45

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, komputera, odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: Plansze ze znakami drogowymi ,film na dvd "Znaki drogowe" ,plansze sytuacje drogowe,Tablice magnetyczne ze skrzyżowaniami +makiety pojazdów, znaków ,pieszych.Dysponujemy najnowszym programem multimedialnym do prowadzenia zajęć teoretycznych Vademecum Wykładowcy SPS przy wykorzystaniu komputera i projektora cyfrowego.Program ten wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie grafiki i animacji 3D i w pełni zaspakaja potrzebę przeprowadzania profesjonalnych szkoleń z dziedziny przepisów ruchu drogowego.

Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD)

Dysponujemy 4 stanowiskami komputerowymi, w tym 4 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 1 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC,